Зөвлөгөө

Тохиромжтой нэгдсэн мэдээллийн системийн сонгох 6 чухал алхамууд

“ERP-н шийдлийг сонгох төгс аргачлал нь харилцагчийн шаардлагыг (тэд ихэвчлэн “бүх зүйлсийг” хийж чаддаг байх шийдэл хүсдэг) нарийн, тодорхой гаргах ба нийлүүлэгчээс үзүүлж чадах шийдлийн үнэн бодит байдлыг ойлгуулах явдал байдаг. Мөн бүх алхмуудыг сайтар зөвлөлдөн батлуулж байх нь чухал. Хяналтын нарийн системгүйгээс болж төсөл бүтэлгүйтэх нь элбэг байдаг” гэж Румин улсын СИВЕКО компанийн ERP болон Бизнес Нэгжүүдийг хариуцсан захирал Роберт Комартин өгүүлсэн байдаг.


"The perfect solution for choosing an ERP is the more careful and accurate drafting of the requirements by the customer (much too often they wish implementations able to do "everything"), the realistic understanding and evaluation of the solutions proposed a provider. It is important that all the stages should be analyzed and approved carefully, as without a strict control system the project an easily fail", says Robert Komartin, Senior Director, ERP & BI Business Unit within SIVECO Romania.  
Дэлгэрэнгүй
БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ :
   
2017 © All Rights Reserved. Efficient way LLC