E-LOGISTIC - Тээврийн удирдлагын мэдээллийн систем

Улс хоорондын тээвэр зуучийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд хэрэглэх мэдээллийн систем юм. Тус тээврийн удирдлагын систем нь дараах боломжуудтай.

 • Ачаа тээврийн бүртгэл
 • Ачааны хяналт
 • Төлбөрийн бүртгэл
 • Хүлээн авагчийн хяналт
 • Үнийн санал
 • Ачаа тээврийн захиалга
 • Шууд болон нэгтгэсэн ачааны тээвэрлэлт
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ, нэхэмжлэх
 • Автомат үнэ тариф тооцоолол
 • Бүх төрлийн валют
 • Гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтын бүртгэл
 • Санхүүгийн програмуудтай хамтран ажиллах боломжтой
БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ :
   
2017 © All Rights Reserved. Efficient way LLC