МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагын мэдээллийн технологийн шийдэл боловсруулах, үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагааг хангах тусламж үйлчилгээний хүрээнд дараахь ажлууд хийгдэнэ.

  • Гадаад, дотоод болон утасгүй, утастай сүлжээний тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах
  • Сүлжээний тоног төхөөрөмжийн тохиргоо, дэд сүлжээний зохион байгуулалтыг хийх
  • Сүлжээнд өргөтгөл хийх, шаардлагатай хэсгүүдэд шинээр зохион байгуулалт хийх
  • Гадаад дотоод аливаа чиглэлтэй халдлага, зөвшөөрөгдөөгүй сүлжээний хандалтыг яаралтай таслан зогсоох, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагад мэдэгдэх
  • Энгийн хэрэглээний windows серверүүдийн тохиргоог хийх
  • Серверүүдийн найдвартай ажиллагааг хангах, тасалдсан тохиолдолд түргэн шуурхай хэвийн ажиллагаанд оруулах
  • Байгууллага, ажилчдын компьютер, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах
  • Байгууллагын хэрэглэж буй мэдээллийн системүүдийн ажиллагаа, нэвтрүүлэлтийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллага, хувь хүнтэй холбогдон ажиллах
  • Мэдээллийн технологийн зөвлөгөө өгөх
БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ :
   
2017 © All Rights Reserved. Efficient way LLC