fbpx
Төлбөр тооцооны систем

E-Billing систем нь байгууллагын борлуулалтыг цэгцтэй бүртгэж хамааралтай тайланг гаргахаас гадна төлбөрөө онлайн-аар авах боломжийг бие болгож бүртгэлийн ажлыг хөнгөвчлөн гаргах эрсдэлийг бууруулах давуу талтай. Мөн төлбөр төлөх хугацаа хэтэрсэн мэдээллийг цаг тухай бүрд нь мэдсэнээр авлага цуглуулах, төлбөр төлөлтөө хянахад илүү хялбар болсон.

Систем нь дараах боломжуудтай :

Байгууллагын гарсан нэхэмжлэлүүдийг цэгцтэй бүртгэх
Нэхэмжлэлийг загварыг хэрэглэгч өөрсдийн хүссэнээр үүсгэх боломжтой
Харилцагчдын бүртгэл үүсгэж холбоо барих мэдээллээ хадгалах боломжтой
Өөрийн бараа үйлчилгээний бүртгэл үүсгэх боломжтой
Хувиарт нэхэмжлэх үүсгэж автоматаар харилцагчруу нэхэмжлэх явуулах боломжтой энэ нь түрээсийн төлбөр, сургалтын төлбөр гэх мэт хувиар тохиролцож явуулдаг нэхэмжлэхийг мартахаас сэргийлнэ.
Нэхэмжлэхийн төлбөр төлөлтийг бүртгэх боломжтой (төлбөрийг олон хувааж бүртгэх)
Е-Баримт шивэх боломжтой
Нэхэмжлэхийг онлайн-аар төлөх боломжтой (QPay, Банкны карт, Дансаар төлөх) Онлайн-аар төлсөн үед систем нэхэмжлэхийг автоматаар төлбөр төлсөн төлөвт шилжүүлж үйлчлүүлэгчид е-баримт илгээнэ.
Е-Баримт шивэх боломжтой
Байгууллагын бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын тайлан гаргах боломжтой
Бүтээгдэхүүний гүйлгээ тус бүрээр борлуулалтын тайлан гаргах боломжтой
Хугацаа хэтэрсэн авлагын тайлан гаргах боломжтой.

Нэмэлт мэдээлэл:

Утас: 7509-9000, Имэйл: info@eway.mn

Бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг эндээс үзнэ үү...