fbpx
Цалингийн систем

E‐HR хүний нөөцийн удирдлагын систем нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг хийх, байгууллага болон ажилтны харилцааг дэмжих, хүнээс хамаарал багатай, шударгаар ажилтныг үнэлэх, хүний нөөцийн зардлыг хянах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн мэдээлэл, шаардлагатай боловсруулалт, тайлан шинжилгээгээр хангах зорилготой. Бидний зүгээс өөрсдийн програмаа үргэлж сайжруулан хөгжүүлэлт хийдэг бөгөөд энэ хүрээнд бид Цалин системийн хөгжүүлэлт болон тест хийгдэж дууссан болно

Цалингийн системийн боломжууд:

Хүний нөөцийн системтэй холбогдон ажиллана
Нийгмийн даатгалын мэдээлэл тохируулах боломжтой
Хувь хүний татварын хувь хэмжээг тохируулах боломжтой
Ажилтны цалин авах данс тохируулах боломжтой
Олон төрлийн цалин бодох загвар үүсгэх боломжтой
Ажилтан тус бүрд өөр загвар ашиглах боломжтой
Цалин бодоход цагийн тайлан ба ажилтны цалингийн мэдээллийн хүний нөөцийн системээс татах боломжтой
Цалингийн багц гүйлгээний excel file гаргах боломжтой (банкны загварын дагуу)
Нийгмийн даатгалын системрүү импортлох excel file гаргах боломжтой
Ажилтан бүрд email-ээр цалингийн задаргаа илгээх боломжтой

Нэмэлт мэдээлэл:

Утас: 7509-9000, Имэйл: info@eway.mn

Бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг эндээс үзнэ үү...